محل تبلیغات شما
بسمه تعالی سؤالات فصل 14 علوم دوم 1- مراحل آماده سازی خمیر را نام ببرید؟ 2- آماده سازی خمیر به چند روش است؟ 3- مراحل تهیه‌ی نام را بگویید. 4- از نان چگونه باید نگه‌داری کنیم؟ 5 - آسیاب‌ها با گذشت زمان چه تغییراتی پیدا کرده‌اند؟ 6- آرد را در کجا نگه‌داری می‌کنند؟ 7- مدت زمان پخت نان به چه عواملی بستگی دارد؟ 8- چگونه آرد را خمیر می‌کنند؟ 9- چند نوع نان داریم نام ببرید: 10- پیامبر خدا درباره‌ی آداب خوردن نان چه فرمود؟ 11- روش‌های پخت نان را نام ببرید.

پاسخ سؤالات متن درس ها

سؤال با جواب فصل 7

سؤال با جواب فصل 6

نان ,خمیر ,سؤالات ,نگه‌داری ,پخت ,زمان ,آماده سازی ,سازی خمیر ,نام ببرید ,پخت نان ,را نام

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

جذب و ارتباطات دختر یکه