محل تبلیغات شما
فصل هفتم : اگر تمام شود 1 . سوخت چیست / سوخت ها موادی هستند که می سوزند و گرما و روشنایی تولید می کنند . 2 . از گرمای سوخت ها چه استفاده ای می شود ؟ از گرمای آن ها برای گرم کردن و روشن کردن خانه ها ، مدرسه ها و محلّ کار و یا به حرکت درآوردن خودروها استفاده می شود . 3 . چند سوخت نام ببرید . نفت ، بنزین ، گاز و گازوئیل 4 . آیا چوب و زغال هم سوخت هستند ؟ بله ولی در زمان حال از آن ها کم تر استفاده می شود .

پاسخ سؤالات متن درس ها

سؤال با جواب فصل 7

سؤال با جواب فصل 6

ها ,سوخت ,استفاده ,، ,گرمای ,؟ ,می شود ,آن ها ,استفاده می ,سوخت ها ,از گرمای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

هسته تخصصی علوم اجتماعی استان گلستان