محل تبلیغات شما
فصل پنجم : پیام رمز را پیدا کن 1 1 . و . می توانند در رساندن پیام به ما کمک کنند . صدا و نور 2 . چگونه آمبولانس می تواند به راننده ها اطلاع دهد که راه را برای او باز کنند ؟ با آژیر و نور گَردان چراغ بالای سر آمبولانس 3 . راننده ی ناشنوا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس یا ماشین پلیس و آتش نشانی می شود ؟ با دیدن نور گَردان چراغ بالای ماشین آن ها 4 . عابر نابینا چگونه متوجه ماشین های امدادی و کمک رسان بالا می شوند ؟ با شنیدن صدای آژیر آن ها 5

پاسخ سؤالات متن درس ها

سؤال با جواب فصل 7

سؤال با جواب فصل 6

ها ,؟ ,نور ,آمبولانس ,ماشین ,آژیر ,؟ با ,گَردان چراغ ,و نور ,چراغ بالای ,نور گَردان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پرسش مهر 98