محل تبلیغات شما
درس 1 گردش در باغ جمله مهم: مشاهده به ما کمک می‌کند تا خوب یاد بگیریم. هشدار مهم : بوییدن و چشیدن بعضی چیزها برای سلامتی ضرر دارد. قبل از چشیدن یا بوییدن چیزی با معلم خود م کنید. مینا برگه یادداشت خود را گم کرده، اما سمیه همراه دارد. کدام یک می تواند مشاهدات خود را دقیق بیان کند. چرا؟ سمیه، چون همه چیز را یادداشت کرده جمله مهم: یادداشت بردای، به ما کمک می‌کند آنچه را مشاهده می‌کنیم، دقیق بیان کنیم.

پاسخ سؤالات متن درس ها

سؤال با جواب فصل 7

سؤال با جواب فصل 6

مهم ,یادداشت ,بوییدن ,چشیدن ,بیان ,درس ,دقیق بیان ,جمله مهم ,به ما ,ما کمک ,خود را

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مشایخ امام زاده محمود در گذر تاریخ رشته مشاوره