محل تبلیغات شما
1- برای اندازه گیری سردی و گرمی از چه وسیله ای استفاده می کنیم ؟ بادنما دماسنج فشار سنج فرفره 2- از گردش زمین به دور خورشید . . . . . . . . . . به وجود می آید . فصل ها روز و شب باد دو روز و دو شب 3- آب های آلوده در . . . . . . . به آب آشامیدنی تبدیل می شوند . رود خانه پشت سد کارخانه تصفیه خانه 4- کدام جمله درست نیست ؟ آب رودخانه بهداشتی و قابل آشامیدن نیست . ما باید کارخا نه ها را در داخل شهرها بسازیم .

پاسخ سؤالات متن درس ها

سؤال با جواب فصل 7

سؤال با جواب فصل 6

آب ,فصل ,؟ ,روز ,ها ,شب ,روز و ,تصفیه خانه ,کارخانه تصفیه ,سد کارخانه ,پشت سد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

هیات کاراته شهرستان کازرون