محل تبلیغات شما
فصل ششم : پیام رمز را پیدا کن2 1 . برای دیدن لازم است . نور 2 . یک وسیله در خیابان نام ببرید که پیام خود را با نور به ما می رساند ؟ چراغ راهنمایی 3 . چراغ راهنمای مخصوص خودروها چند رنگ دارد ؟ 3 رنگ قرمز ، زرد و سبز 4 . چراغ راهنمای مخصوص عابرین پیاده چند رنگ دارد ؟ 2 رنگ قرمز و سبز 5 . رنگ سبز یعنی : می توانیم از چهارراه عبور کنیم . 6 . رنگ قرمز یعنی : باید بایستیم تا اتومبیل ها عبور کرده و پس از سبز شدن از خیابان عبور کنیم.

پاسخ سؤالات متن درس ها

سؤال با جواب فصل 7

سؤال با جواب فصل 6

رنگ ,؟ ,چراغ ,قرمز ,عبور ,راهنمای ,رنگ قرمز ,عبور کنیم ,رنگ دارد ,دارد ؟ ,راهنمای مخصوص ,چراغ راهنمای مخصوص

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها