محل تبلیغات شما
فصل اوّل : گردش در باغ 1 . حواس پنجگانه ی انسان را نام ببرید . لامسه ، بینایی ، شنوایی ، چشایی و بویایی 2 . اندام های حواس پنجگانه را نام ببرید . لامسه : پوست - بینایی : چشم – شنوایی : گوش – چشایی : زبان – بویایی : بینی 3 . برای این که اطلاعات و مشاهدات در ذهن ما باقی بماند چه کار باید بکنیم ؟ باید در هنگام جمع آوری اطلاعات و هنگام مشاهده یادداشت برداری کنیم. 4 . به نظر شما در یک بازدید علمی غیر از خوراکی چه وسایل دیگری باید همراه داشته باشیم ؟ چشم بینا ،

پاسخ سؤالات متن درس ها

سؤال با جواب فصل 7

سؤال با جواب فصل 6

، ,– ,بینایی ,هنگام ,شنوایی ,چشایی ,حواس پنجگانه ,را نام ,اطلاعات و ,نام ببرید ,ببرید لامسه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها