محل تبلیغات شما
فصل سوم : زندگی ما و گردش زمین 1 1 . زمین به چه شکلی است ؟ توپ 2 . . همیشه یک طرف زمین را روشن می کند . ( خورشید ) 3 . هر بار کدام طرف زمین روز است ؟ آن طرف از زمین که رو به سمت خورشید است . 4 . هر بار کدام طرف زمین شب است ؟ آن طرف از زمین که پشت به خورشید است . 5 . روز و شب چگونه به وجود می آیند ؟ زمین به دور خود می چرخد و همین چرخش روز و شب را به وجود می آورد . 6 . در آزمایش صفحه 23 کتاب علوم آیا می توانیم قسمت تاریک را زیاد و کم کنیم ؟ بله می

پاسخ سؤالات متن درس ها

سؤال با جواب فصل 7

سؤال با جواب فصل 6

زمین ,؟ ,روز ,خورشید ,شب ,فصل ,طرف زمین ,است ؟ ,؟ آن ,کدام طرف ,بار کدام

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها